Around IT in 256 seconds

Skrypty Groovy na żądanie w Springu

May 22, 2009 | 6 Minute Read

W poprzednich artykułach udało nam się nakłonić Springa do załadowania skryptu w Groovim z bazy danych i uruchomienia go. Jednak to nie wszystko - chcielibyśmy również w łatwy sposób móc testować nasze skrypty przed umieszczeniem ich w bazie danych. Konkretnie dążymy do stworzenia webowego ekranu, w którym w przeglądarce będzie można wpisywać treść skryptu, uruchomić go na serwerze i obejrzeć wyniki. Zacznijmy od końca, czyli od uruchomienia:

public interface AutowiredScriptExecutor {

Object execute(String source) throws ScriptCompilationException, ScriptExecutionException;

<T> T execute(String source, Class<T> returnType) throws ScriptCompilationException, ScriptExecutionException;

}
Interfejs dość oczywisty: jako argument podajemy kod źródłowy np. w Groovy a zwracany jest rezultat wykonania skryptu (skrypt musi zapewnić jakiś mechanizm zwracania danych). Przeciążona wersja uchroni nas od rzutowania w dół z Object, jeśli skrypt zwraca znany, konkretny typ. Przejdźmy do nie do końca trywialnej implementacji:

public class GroovyScriptExecutor implements AutowiredScriptExecutor, BeanFactoryAware {

private AutowireCapableBeanFactory beanFactory;

@Override
@SuppressWarnings("unchecked")
public <T> T execute(String source, Class<T> returnType) throws ScriptCompilationException, ScriptExecutionException {
Callable<T> scriptedObject;
try {
StaticScriptSource scriptSource = new StaticScriptSource(source);
ScriptFactory scriptFactory = new GroovyScriptFactory(source);
scriptedObject = (Callable<T>) scriptFactory .getScriptedObject(scriptSource, null);
} catch (IOException ioEx) {
throw new ScriptCompilationException("Error loading script", ioEx);
}
beanFactory.autowireBeanProperties(scriptedObject, AutowireCapableBeanFactory.AUTOWIRE_BY_TYPE, false);
scriptedObject = (Callable<T>) beanFactory.initializeBean(scriptedObject, "script/" + scriptedObject.getClass().getName());
try {
return scriptedObject.call();
} catch (Exception e) {
throw new ScriptExecutionException(e);
}
}

@Override
public Object execute(String source) throws ScriptCompilationException, ScriptExecutionException {
return execute(source, Object.class);
}

@Override
public void setBeanFactory(BeanFactory beanFactory) throws BeansException {
this.beanFactory = ((AutowireCapableBeanFactory)beanFactory);
}

}


Na początek widać, że wstrzykujemy interfejs BeanFactory, który można bezpiecznie zrzutować do AutowireCapableBeanFactory. Samo uruchomienie skryptu należy podzielić na dwa etapy. Po pierwsze ładujemy skrypt i kompilujemy go (scriptFactory.getScriptedObject()), otrzymując w wyniku pełnoprawną klasę Java, a ściślej interfejs. Przyjąłem bowiem, że przekazana klasa w Groovy musi implementować interfejs java.util.concurrent.Callable<T>; java.lang.Runnable wydaje się gorszym wyborem, bowiem nie potrafi zwracać wyniku (patrz wyżej) oraz nie deklaruje rzucania żadnych sprawdzanych wyjątków.

Drugi etap to "usprignowienie" stworzonej klasy w języku Groovy. Dwa tajemnicze polecenia pozyskanego interfejsu AutowireCapableBeanFactory odpowiednio: wstrzykują zależności oraz wykonują post procesory (transakcje, adnotacje, security). Daje to niezwykłe możliwości; trzeba jedynie pamiętać, że ponieważ initializeBean() z dużym prawdopodobieństwem opakuje nasz obiekt nakładając nań aspekty, musimy użyć obiektu zwróconego przez tą metodę, a nie tego oryginalnego. Inaczej metoda się napracuje, a i tak nie nie skorzystamy z jej efektów. Na koniec uruchamiamy skrypt - ponieważ założyliśmy, że implementuje on interfejs Callable, wystarczy wywołać jego metodę call().

Mamy usługę, pora na widok. Przypominam, że celem jest webowy formularz w naszej aplikacji, umożliwiający wpisanie dowolnego skryptu i uruchomienie go. Zacznijmy od akcji Struts2:

public class ScriptTestAction extends ActionSupport {

private static final Logger log = Logger.getLogger(ScriptTestAction.class);

private AutowiredScriptExecutor scriptExecutor;

private String source;

@Override
public String execute() throws Exception {
try {
String result = scriptExecutor.execute(source).toString();
addActionMessage(result);
} catch (Exception e) {
log.warn(e, e);
}
return SUCCESS;
}

public void setScriptExecutor(AutowiredScriptExecutor scriptExecutor) {
this.scriptExecutor = scriptExecutor;
}

public void setSource(String source) {
this.source = source;
}

@RequiredStringValidator(message = "Source is requeired")
public String getSource() {
return source;
}

}


Nawet nie ma czego tłumaczyć: wstrzykujemy stworzony przed chwilą komponent implementujący AutowiredScriptExecutor , tworzymy pole source odpowiadające polu tekstowemu na formularzu i w execute() uruchamiamy skrypt. Efekty jego działania dodajemy jako komunikat. Skróciłem nieco kod na potrzeby artykułu, ale błędy również powinny w przystępny sposób trafiać do klienta. Na koniec szczypta konfiguracji:

<package name="admin" extends="default" namespace="/admin">
<action name="script/input">
<result>/WEB-INF/jsp/admin/scriptInput.jsp</result>
</action>
<action name="script/exec" class="admin.scriptTestAction">
<result>/WEB-INF/jsp/admin/scriptInput.jsp</result>
<result name="input">/WEB-INF/jsp/admin/scriptInput.jsp</result>
</action>
</package>


...i jesteśmy gotowi do testów. Poniżej kod w Groovy, jaki wpisałem w formularzu oraz efekt po uruchomieniu. Przyjrzyjcie się uważnie temu skryptowi... tak, wszystko co najlepsze w Springu! Wstrzykujemy usługi za pomocą @Autowired czy wręcz EntityManager z adnotacją PersistenceContext. Mało tego, możemy nawet włączyć deklaratywne transakcje - słowem, całe dobrodziejstwo Springa ma tutaj zastosowanie. Dlatego tyle pisałem o metodzie initializeBean(), to ona zdziałała te cuda :-). A jakby tego było mało, zobaczcie jak zwięzły jest kod w Groovim. Ile w "oldschoolowej" Javie zajęłoby Wam następujące zadanie: dla każdego numeru PESEL z kolekcji wywołaj metodę isBlackListed(), a jej wynik dodaj do listy wynikowej? Jeśli kod jest dla Was niezrozumiały, podpowiedź: isBlackListed() zwraca boolean, a nasza metoda call() powinna zwrócić List<Boolean> (dlaczego?)

import java.util.concurrent.Callable;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import com.blogspot.nurkiewicz.filmportal.customer.CustomerBlackList;

public class GroovyScript implements Callable<List<Boolean>> {

@Autowired
CustomerBlackList blackList;

@PersistenceContext
EntityManager em;

@Override
@Transactional
def call() {
def peselNumbers = em.createQuery("SELECT pesel FROM User WHERE pesel IS NOT NULL").resultList
return peselNumbers.collect{blackList.isBlackListed(it)}
}

}
Na zrzucie ekranu widać wynik już wykonanego skryptu: dwuelementowa lista wartości logicznych:Na koniec mała perełka. Zapewne zauważyliście, że taki ekran w aplikacji to nie tyle wygodne miejsce do debugowania skryptów. W rzeczywistości z jego pomocą można zrobić w aplikacji WSZYSTKO - odwołać się do każdego komponentu, wstrzyknąć sobie EntityManager czy wręcz DataSource i grzebać w bazie do woli. Słowem - kolosalne ryzyko. Jak zabezpieczyć taki delikatny komponent? Oprócz zabezpieczenia URL proponuję:

@RolesAllowed("ROLE_ADMIN")
public class GroovyScriptExecutor implements AutowiredScriptExecutor, BeanFactoryAware {
//...
}


Tak, tak - jeśli teraz zaloguję się do aplikacji użytkownikiem nieposiadającym roli ROLE_ADMIN:Żeby ta magia zadziałała (nie przypomina Wam to pewnej innej technologii?), wystarczy w springowym deskryptorze dodać (tag z przestrzeni nazw Spring Security):

<global-method-security secured-annotations="enabled" jsr250-annotations="enabled" />


JSR 250 definiuje kilkadziesiąt ciekawych adnotacji, zresztą Spring udostępnia własną @Secured o takiej samej semantyce. Prawda, że Groovy + Spring + Spring Security + Struts2 wybornie się komponują? :-) Tags: aop, bezpieczeństwo, groovy, jpa, spring, struts2

Be the first to listen to new episodes!

To get exclusive content: